Geguritaning Urip

MEH
akeh padha ngendelno
dumeh sugih dumeh ayu dumeh apa wae
apa padha nora kelingan
nok sajerone dumeh
ana barang kang meh
meh loro
meh mati
meh bangkrut
meh wae lali
kaben nggawa meh
mulakno dadi wong aja dumeh

NRIMO
ora akeh gunem
ora kakean cangkem
mung marem ngadepi
apik elek ginarise urip

manungsa mung ngupaya
kudu obah pikir obah sikil
maring gusti kerep zikir
hasile ora usah dipikir

MENTES
Tuwa dudu sing umure dawa
tuwa iku mentes
mentes pikire mentes lakune

NGOPI
padha sesrawungan guyup sakanca
meja kursi kebak ukara
tukang kayu tukang batu uga guru
padha andum rasa

urip kang abot disangga
diudal bareng ing jroning warung
ana irah irahan tresna ana ing sacuil roti
ing Paciran urip disangga
liwat sak cangkir kopi

GAMBAR ANYAR

tanggal 20 oktober 2014
salah siji gambar ana omahku ganti
wes sepuluh rendengan keliwat
ora cicir senajan wis kereb kena angin

Dina iki arep tak ganti
gambar wong kuru tapi prigel
gelem gawe gak kakean lambe
amarga pejabat iku kudu
iso laku kere

ALUN ALUN MALANG
swara jangkrik lan emprit
dadi rewang bengi iki
bocah loro sawang sinawang

kopi panas tak sruput
aku kelingan
bocah pacaran kae
sing lanangsumende
sing wedok ngguyu

aku kisinan
selawe taun kepungkur
aku kaya bocah kuwi

JRONING QALBU

Sawangen ning aja meri
sejatine mripatmu
ajeg kandha ning ora pener
kang pener ana jroning qalbu
ning awakmu ora tau nggugu

TREKAL
Semburat sinare srengenge
mega abang ngelingake
iki wayah mapag gawe
ojo nganti keri amarga nggedekake sare

sapa bisa nuladani piweling
saka priyayi jawa kang adi
pingin mulya kuwi mesthi
nyuda bantal kelawan guling

GENDHAKAN
Ora ana gendhakan sing apik
sing mesthi ana iku
bojo kang becik

sayange gendhakan mesthi gethokan
sengite gendakan yo mung pawadan
tresna lan asih bojo mesthi tanpa aling alingan

mula aja gampang percaya karo gendhaan
amarga akeh akehe sak obahe gawe gawean
bojo kuwi sejatine gething lanasih
amarga sejati kudune
ditampa nganggo wigati
MERI
Aja sirik karo liyan
meluwa seneng nek nyawang liyan
aja nandur sengit
ning ati krasa pahit

mula sing jembar ati
sing padhang pikire
aja susah nalika ana bungah
aja bungah nyawang wong susah

urip kudhu bisa
madakna rasa
rasa sami raharja

IKHTIAR

paribasan titi mangsa
ana mangsa ketigo
uga ana mangsa rendheng
wayah ketiga aja rumangsa rekasa
wayah rendheng aja banget seneng

kudune diri kudu nyipati
ginarising urip ya padha
pas gak nduwe aja rumangsa kere
kepasan sugih aja rumangsa duwe

sugih kere ana wancine
nanging kudu obah awak obah pikire
aja mung sare
lan gedhe angen angene
dunung orahe kuwi kersaning gusti

MUSPRA
amal sing tansah ketutan omong
gawe sing ketutan misuh
kabeh koyo nguyahi banyu segara
muspra kerana sonder legawa

NGELMU
Ngelmu iku duweni rong macem
siji ngelmu kaya dene ngangsu
loro kaya dene dipancuri
karo karone duwe kaluwihan

yen ngangsu pan gelmu tansah rekasa
yen nadah rekasane gak sepiro
mulane yen dadi guru kude duwe sifat kados sumur
ora bakalan kentekan banyu
ojo kaya ceret sing mung mancur nanging cethek

KAREP
Lamun sira ngarep
ngarepana sing padha
karo sing duweni karep
insya Allah urip mu gampang

aja sepisan sepisan karep ala
nek kalakon dadi mala
marakke urip sangsara
kanggo kowe lan wong liya

karep iku akeh kanthilan nafsu
ati ati karo karepmu
sing mbok senengi ora mesthi
apik kanggo kowe
dadiyo sing nastiti
amarga kabeh wes tinulis ana titi wanci

UDAN
Udane deres nelesi ati sing ngenes
swarane banyu kemricik nggawe becik
lali karo kesusahan sing gemanthil
ana jeroning urip sing kebak krikil

NESU
kecut sing tak rasa
nyawang kowe meneng
ora omong mung momong
rasa sumpek ning dhadha
sakjane mung kandha ana apa

Iklan

Labirin Azali

Labirin Azali

melingkar lingkar berpelangi
pada ruang kosong tak berbatas
dieja dengan relativitas
terbaca bagai selintas cahaya
kembaliku untukmu
menyatu dalam ada yang tiada

Ketiadaan

merawat usia terlena fana
hampa dalam ramainya dunia
menjemput nafas tersisa
ringkih menyendiri ramai dalam sepi
ada sapa malaikat di ujung langit langit
menjemput waktuku dibawanya berlalu
menjadi rindu pada kehampaan abadi

Literasi Tanah Merah

Di antara terubus daun daun jati

tanah merah basah

beraroma aksara menjelma kata

tak padamkan api literasi pada

yuwana desa beraroma onak senjata

Menghapus noda noda

melupakan pemantik mesiu

menggantinya dengan pena

meletuskan kalimat kalimat

Laksana bara api

Melahirkan kebanggaan kami

Saat tercipta Rumah Baca Api Literasi

Geguritan Kahuripan

MEH
akeh padha ngendelno
dumeh sugih dumeh ayu dumeh apa wae
apa padha nora kelingan
nok sajerone dumeh
ana barang kang meh
meh loro
meh mati
meh bangkrut
meh wae lali
kaben nggawa meh
mulakno dadi wong aja dumeh

NRIMO
ora akeh gunem
ora kakean cangkem
mung marem ngadepi
apik elek ginarise urip

manungsa mung ngupaya
kudu obah pikir obah sikil
maring gusti kerep zikir
hasile ora usah dipikir

MENTES
Tuwa dudu sing umure dawa
tuwa iku mentes
mentes pikire mentes lakune

NGOPI
padha sesrawungan guyup sakanca
meja kursi kebak ukara
tukang kayu tukang batu uga guru
padha andum rasa

urip kang abot disangga
diudal bareng ing jroning warung
ana irah irahan tresna ana ing sacuil roti
ing Paciran urip disangga
liwat sak cangkir kopi

GAMBAR ANYAR

tanggal 20 oktober 2014
salah siji gambar ana omahku ganti
wes sepuluh rendengan keliwat
ora cicir senajan wis kereb kena angin

Dina iki arep tak ganti
gambar wong kuru tapi prigel
gelem gawe gak kakean lambe
amarga pejabat iku kudu
iso laku kere

ALUN ALUN MALANG
swara jangkrik lan emprit
dadi rewang bengi iki
bocah loro sawang sinawang

kopi panas tak sruput
aku kelingan
bocah pacaran kae
sing lanangsumende
sing wedok ngguyu

aku kisinan
selawe taun kepungkur
aku kaya bocah kuwi

JRONING QALBU

Sawangen ning aja meri
sejatine mripatmu
ajeg kandha ning ora pener
kang pener ana jroning qalbu
ning awakmu ora tau nggugu

TREKAL
Semburat sinare srengenge
mega abang ngelingake
iki wayah mapag gawe
ojo nganti keri amarga nggedekake sare

sapa bisa nuladani piweling
saka priyayi jawa kang adi
pingin mulya kuwi mesthi
nyuda bantal kelawan guling

GENDHAKAN
Ora ana gendhakan sing apik
sing mesthi ana iku
bojo kang becik

sayange gendhakan mesthi gethokan
sengite gendakan yo mung pawadan
tresna lan asih bojo mesthi tanpa aling alingan

mula aja gampang percaya karo gendhaan
amarga akeh akehe sak obahe gawe gawean
bojo kuwi sejatine gething lanasih
amarga sejati kudune
ditampa nganggo wigati
MERI
Aja sirik karo liyan
meluwa seneng nek nyawang liyan
aja nandur sengit
ning ati krasa pahit

mula sing jembar ati
sing padhang pikire
aja susah nalika ana bungah
aja bungah nyawang wong susah

urip kudhu bisa
madakna rasa
rasa sami raharja

IKHTIAR

paribasan titi mangsa
ana mangsa ketigo
uga ana mangsa rendheng
wayah ketiga aja rumangsa rekasa
wayah rendheng aja banget seneng

kudune diri kudu nyipati
ginarising urip ya padha
pas gak nduwe aja rumangsa kere
kepasan sugih aja rumangsa duwe

sugih kere ana wancine
nanging kudu obah awak obah pikire
aja mung sare
lan gedhe angen angene
dunung orahe kuwi kersaning gusti

MUSPRA
amal sing tansah ketutan omong
gawe sing ketutan misuh
kabeh koyo nguyahi banyu segara
muspra kerana sonder legawa

NGELMU
Ngelmu iku duweni rong macem
siji ngelmu kaya dene ngangsu
loro kaya dene dipancuri
karo karone duwe kaluwihan

yen ngangsu pan gelmu tansah rekasa
yen nadah rekasane gak sepiro
mulane yen dadi guru kude duwe sifat kados sumur
ora bakalan kentekan banyu
ojo kaya ceret sing mung mancur nanging cethek

KAREP
Lamun sira ngarep
ngarepana sing padha
karo sing duweni karep
insya Allah urip mu gampang

aja sepisan sepisan karep ala
nek kalakon dadi mala
marakke urip sangsara
kanggo kowe lan wong liya

karep iku akeh kanthilan nafsu
ati ati karo karepmu
sing mbok senengi ora mesthi
apik kanggo kowe
dadiyo sing nastiti
amarga kabeh wes tinulis ana titi wanci

UDAN
Udane deres nelesi ati sing ngenes
swarane banyu kemricik nggawe becik
lali karo kesusahan sing gemanthil
ana jeroning urip sing kebak krikil

NESU
kecut sing tak rasa
nyawang kowe meneng
ora omong mung momong
rasa sumpek ning dhadha
sakjane mung kandha ana apa

BURUH

Keringet sing tumetes
Ora kaitung nelesi klambine
Gawe bungah wong sugih
Kang mbandhani pakaryane
Ora ngitung oleh upa oleh bandha
Makarya namung kanggo netepi
Ngajeni urip ben rinasa
Marang gusti Kang Maha Kuasa

Prigel iku mesti
Sugih apa jare kersane gusti
Namung tumindak gawe
Diugemi amarga ngibadah
Dados pangeling jampi sayah

Tiga Belas Sajak Cinta

Cinta 1

Di tengah terik matahari
dan kencang angin laut siang itu
aku tetap setia menunggu
kekasihku melambai di jalan Daendels

di antara bedak dan gincu
aku tetap tahu yang mana kamu
dengan senyum tak bergincu
dan bedak tak terusap di pipimu

wajahmu memerah bukan karena panas
itu karena kau tahu aku menunggumu
dengan senyuman yang sama seperti
saat pertama kau tahu bunga itu bermakna

Cinta 2

Maukah kau memandangku
bukan karena ingin bermesra denganmu
aku hanya ingin tahu
apakah setiap kata darimu
kau lontarkan juga lewat matamu

kenapa takut dan jangan bilang “tidak”
jika kejujuran itu ada
tatapanku tak kan membakar jiwamu

apa yang kau cari dengan menunduk
tak kan kau temukan
meski ada, satu alasan untuk membenciku
di antara butiran pasir di ujung kakimu

Cinta 3

Kau coba nyalakan cemburuku
Sedang baramu pun tak jua mampu
Membakar sudut hati
Mana mampu…

Jangan gila karena kebekuanku
Karena mencairkannya hanya butuh waktu
Yang aku pun tak tahu entah
Tak pula kamu

Cinta 4

Langit sore seperti menyapa
Aku yang sendiri tak berarti
Menantimu datang penuhi janji
Dan burung pulang kembali
Aku tetap duduk menyendiri

Ketika dingin Angin laut membelai
Aku terjaga ada kamu dibelakangku
Kau panggil aku hi….
Adakah aku dilamunanmu tanyamu
Kujawab dengan senyum dan kau pun tahu jawabku

Cinta 5

ketika juwita
sang penebar pesona kehilangan pesonanya
dan mulai jatuh cinta
pada pria gila yang tak paham
arti kata mesra
saat itu …
tangisnya lebih syahdu dari derai tawanya
dan wajah paniknya lebih anggun
dari kecantikannya
dan lelaki manakah sanggup meredam asmaranya

Cinta 6

Bila suka dan duka itu menjadi rantaimu
Bisakah kupilih suka
Karena duka ku tak sanggup

Namun bila duka itu menjadi hadiahmu untukku
Jadikan sabar itu menjadi kekasihku

Cinta 7

Kau masih menjadi tanda tanya
Di antara ragu dan keyakinan ini
Kau masih sering tak berfihak
Aku jelas …. Ada untukmu

Adakah pula bimbang itu
Menimpamu di kala aku jauh

Hanya banyangku menyapa di benakmu
Aku bagikan sedikit yakinku padamu
Biar terbias bersama lembayung senja
Menjadi rona saling percaya, Cinta…

Cinta 8

Karenamu aku punya benci
Karenamu aku punya rindu
Namun karenamu rinduku menjadi benci
Juga karenamu benciku menjelma rindu

Bila rindu akanmu menjadi aku
Maka bencimu menjelma aku
Meski kah kau sangsi
Bila kebencian ini tlah berselimut rindu

Cinta 9

Aku iri dengan mawar
Meski berduri tapi jadi lambang cinta
Aku benci dengan jantung
Karena selalu jadi simbol cinta
Meski mematikan
Cinta itu tak berlambang
Karena bersumber darinya
Cinta tak perlu bukti
Karena ia tak pernah sembunyi
Dan ia hadir lebih dekat daripada urat nadimu

Cinta 10

Dalam kemarahanmu aku berserah
Mencintaimu aku mengalah
Merindumu membuatku luka
Dan menyapamu berharap
ada sisa bahagia
Karena kita tlah berbagi hati
sejiwa bernada asmara meski lara

Cinta 11

Bagiku tidak ada puisi terindah
saat kau hadir, tersenyum, dan menatap aku
lantas kulihat diriku di dua bola matamu
saat itu….. pupil matamu melebar
senyumku pun terlihat lebih indah
bila kusaksikan di binar rona matamu

Cinta 12

dan hari ini masih seperti dulu
berawal jingga berakhir jingga
hanya cinta kita yang membuatnya berpelangi

tak sekedar singgah terasa
hidup kan terasa hambar bila sekedar singgah
bila hanya seteguk cinta haus bisa sirna

harus ada terima kasih atau tegur sapa
pada sang pemberi cinta pelepas dahaga
agar kita pun punya makna dalam dunia yang fana

Cinta 13

harusnya kita mencinta seperti para nabi
mengabarkan keindahan keindahan alam
tanpa meninggikan ego yang fana dalam dunia hampa

mewarisi para nabi adalah jalan kesunyian
meredam kesombongan dengan cinta yang abadi
pada sang maha kekasih

kita adalah anak anak kehidupan
berbangga telah diajarkan bahasa cintaNya
berbagi untuk menghayatinya

menekan nafsu keduniawian yang khayal
sebab kita adalah pembelajar cinta yang Abadi

Segara Asat Ora Tau Kandha

 

Segara asat ora tau kondo

Tapi wong miyang wes ngerti kapan

Udan teko ora crito

Tapi wong tani wes podho ngerti kapan

 

Iku mono nalika

KepasanĀ  rego iwak

Ambek rego lombok isih kenek dijagakno

Kanggo nyembung urip

Para kawulo

 

Saiki wong tani lan wong miyangan

Senep mikir nasibe

Udan ombak gak iso kawoco

Nanging rego rego duwure sapadha klasa.

PUISIPUISI UNTUK JAWA TIMUR

GERBANG KERTASUSILA

Ketika mula kau ada
Kuselipkan cibir di lubuk hati
Mampukah kurenda
Untaian jamrud di timur jawa

Siapakah gerangan ia
Tahu keberadaan permata
Berserakan tak terkira
Menanti midas menyapa

Di antara cadas Gresik ia tertanam
Di bibir pantai Bangkalan ia berserakan
Di jantung Mojokerto ia mendekam

Di hingar Surabaya ia memencar
Di mata air lumpur ia mengancam
Dengan asa lamongan ia menjelma

SURAMADU

Terbentang sepanjang asa
Tertaut saudara di saujana
Menyatukan satu di antara enam
Wujudkan cita-cita yuwana

Kau bukan gerbang ke tempat asing
Adalah restu untuk bertemu
Sanak yang mengintai di ufuk
Untuk menggenapkan enam yang satu

KETIKA KAU LIHAT AKU

Kalau kau lihat aku
bersinar bak kejora
itu cerminan dirimu

ketika kau lihat aku
indah bagai warna langit senja
itulah pantulan hatimu

bahkan saat kau lihat aku
menangis sederas hujan
itupun menunjukkan dirimu

bagaimanapun aku
dalam setiap lamunanmu
adalah sepertimu saat itu

MENJADI TUA

Menjadi tua adalah kewajiban
Bukan diinginkan tapi mesti dijalankan
Menjadi tua adalah beban
Bagi si muda yang berhati arogan
Menjadi tua haruslah bijak
Agar diterima sang pengikut jejak

KEN DEDES

Tersingkap rahasia Dedes
Tak tampak bagi si jalang
Kabut nafsu menutup hatinya

Cahaya itu menyilaukan
Seterang anak anak zaman
Yang hadir ke dunia melaluinya

Dari gua garbamu
Menitis beratus turunan
Menjadi raja
Memegang pusaka nusantara